Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ingilizce Alfabe / English Alphabet 1.ders


İngilizce öğrenirken bütün diğer diller gibi önce alfabeden başlanmalı ve çok önemsenmelidir. Her ne kadar ingilizce yazıldığı gibi okunmuyor densede aslında öyle değil Türkçe gibi düşünürsen tabiki aynı okunmaz ama ingilizce öğrenince aslında okunduğu gibi yazıldığı görürsünüz. Yandaki ingilizce eğitim kanalımıza da abone olup ordanda faydalanarak kısa zamanda ingilizce okuyor olacağınıza inaniyorum. ingilizce okuyan bir kimse ingilizceyi daha etkin kullanabiliyor. Başarılar!!!

Dersin Sesli Videosu

 

Büyük

Harf

Küçük

Harf

Okonuşu

Örnek

Okunuşu

Anlamı

A

a

ey

Apple

Epıl

Elma

B

b

bi

Ball

Ball

Top

C

c

ci

Car

Kar

Araba

D

d

di

Dog

Dag

Köpek

E

e

İ

Evening

ivning

Akşam

F

f

ef

Flower

Flavır

Çiçek

G

g

ci

Giraffe

Cıref

Zürafa

H

h

eyç

Hat

Hat

Şapka

I

i

ay

Ice

ays

Buz

J

j

cey

Juıse

cüs

Meyve suyu

K

k

key

Kangaroo

Kenguru

Kanguru

L

l

el

Lion

Layın

Aslan

M

m

em

Mouse

Meus

Fare

N

n

en

New

Nyuu

Yeni

O

o

ou

Orange

orınç

Portakal

P

p

pi

Pear

Per

Armut

Q

q

kyu

Queen

kuvin

Kraliçe

R

r

ar

Raspberry

Razberi

Ahududu

S

s

es

Strawberry

Strovberi

Çilek

T

t

ti

Tomato

Tümeyto

Domates

U

u

yu

Umbrealla

Ambrella

Şemsiye

V

v

vi

Vans

Vens

Minibüs

W

w

dabılyu

Why

Vay

Neden

X

x

eks

X-ray

Eks rey

Röntgen

Y

y

vay

Young

Yang

Genç

Z

z

zed

Zebra

Zibra

Zebra

Şimdi iki harfin yan yana gelmesiyle oluşan durum.

ai : e olarak okunur. Örnek: hair (heyr) şeklinde okunur.

Au : o okunur. Örnek: because (bikôz) şeklinde okunur.

ea : Uzatılmış i olarak okunur. Örnek: eat (iit) şeklinde okunur.

ee : i olarak okunur. Örnek: see (si) şeklinde okunur.

ew : yu olarak okunur. Örnek: new (niyu) olarak okunur.

ie : Biraz uzunca i olarak okunur. Örnek: piece (pis) olarak okunur.

oa : Biraz uzunca o olarak okunur. Örnek: board (boord) olarak okunur.

oe : u olarak okunur. Örnek: shoe (şuu) şeklinde okunur.

oo : Uzunca u olarak okunur. Örnek: book (buuk), foot(fuut) şeklinde okunur

ou : au olarak okunur. Örnek: mouse (maus), house(haus) şeklinde okunur.

ow : ö ye benzer okunur. Örnek: low (lô), window (vindô) şeklinde okunur.

ch : ç olarak okunur. Örnek: cheese (çiiz), child (çayld) şeklinde okunur.

sh : ş olarak okunur. Örnek: ship (şip), she (şii) şeklinde okunur.

th : d olarak okunur. Örnek: the (dhı), they (dhey), thank (dhank)

ph : f şeklinde okunur. Örnek: photo (fôtoğ), phenomen (fenomen)

C harfi sağında e i y harfleri varken s gibi okunur. Örneğin: City kelimesi siti olarak okunur, cent kelimesi sent olarak okunur.

C harfi, sağında a o u harfleri varken genelde k olarak okunur. Örneğin: cat kelimesi ket şeklinde okunur, cold kelimesi kold olarak okunur, cup kelimesi kap olarak okunur

S harfi, iki ünlü arasında yer alırsa z gibi okunur. Örneğin: Noise (nuiz) , Result (rizolt) olarak okunurlar.

SCH harfleri, İngilizcede sk olarak okunur.Almancada Ş olarak okunur, karıştırmayınız. Örneğin: Scheme (skim), Schedule (skecul) şeklinde okunur.

Kn ile başlayan kelimelerde k harfi okunmaz. Örneğin: knife (nayf), knight (nayt), knock (nak) şeklinde okunurlar.

Ho ile başlayan kelimelerde h harfi okunmaz. Örneğin: honour (anır), hour (awır) şeklinde okunurlar

Wr ile başlayan kelimelerde w harfi okunmaz. Örneğin: write (rayt), wrong (rong) şeklinde okunurlar.

Y harfi, kelime sonlarında i gibi okunur. Örneğin: Agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) şeklinde okunurlar.

J harfi, daima c olarak okunur. Örneğin: jam (cem), july (culay), just (cast) şeklinde okunurlar.