Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ingilizcede Sayılar ve Sıra Sayılar / Numbers and Ordinal Numbers in English 2.Ders


İngilizce öğrenirken bütün diğer diller gibi önce alfabeden başlanmalı ve ikinci sırada Sayılar ve Sıra sayılar öğrenmelidir. Sayılar tek başına öğrenilmemelidir mutlaka sıra sayılarda beraberinde öğrenilmelidir yoksa sayılar tek başına size katkı sağlayamayacaktır.

Yandaki ingilizce eğitim kanalımıza da abone olup ordanda faydalanarak kısa zamanda ingilizce okuyor olacağınıza inaniyorum. ingilizce okuyan bir kimse ingilizceyi daha etkin kullanabiliyor. Başarılar!!!

Dersin Sesli Videosu

Önce sayıları okunuşlarıyla beraber 104 e kadar öğrenelim.

SAYI

İng-Yazılışı

Türkçe Okunuşu

SAYI

İng-Yazılışı

Türkçe Okunuşu

SAYI

İng-Yazılışı

Türkçe Okunuşu

0

Zero

zirou

35

Thirty-five

törti fayf

70

Seventy

sevınti

1

One

van

36

Thirty-six

törti siks

71

Seventy-one

sevınti van

2

Two

tu

37

Thirty-seven

törti sevın

72

Seventy-two

sevınti tu

3

Three

tıri

38

Thirty-eight

törti eyt

73

Seventy-three

sevınti tıri

4

Four

for

39

Thirty-nine

törti nayn

74

Seventy-four

sevınti for

5

Five

fayf

40

Forty

forti

75

Seventy-five

sevınti fayf

6

Six

siks

41

Forty-one

forti van

76

Seventy-six

sevınti siks

7

Seven

sevın

42

Forty-two

forti tu

77

Seventy-seven

sevınti sevın

8

Eight

eyt

43

Forty-three

forti tıri

78

Seventy-eight

sevınti eyt

9

Nine

nayn

44

Forty-four

forti for

79

Seventy-nine

sevınti nayn

10

Ten

ten

45

Forty-five

forti fayf

80

Eighty

eyti

11

Eleven

elevın

46

Forty-six

forti siks

81

Eighty-one

eyti van

12

Twelve

tvelf

47

Forty-seven

forti sevın

82

Eighty-two

eyti tu

13

Thirteen

törtiin

48

Forty-eight

forti eyt

83

Eighty-three

eyti tıri

14

Fourteen

fortiin

49

Forty-nine

forti nayn

84

Eighty-four

eyti for

15

Fifteen

fiftiin

50

Fifty

fifti

85

Eighty-five

eyti fayf

16

Sixteen

sikstiin

51

Fifty-one

fifti van

86

Eighty-six

eyti siks

17

Seventeen

sevıntiin

52

Fifty-two

fifti tu

87

Eighty-seven

eyti sevın

18

Eighteen

eytiin

53

Fifty-three

fifti tıri

88

Eighty-eight

eyti eyt

19

Nineteen

nayntiin

54

Fifty-four

fifti for

89

Eighty-nine

eyti nayn

20

Twenty

tıventi

55

Fifty-five

fifti fayf

90

Ninety

naynti

21

Twenty-one

tıventi van

56

Fifty-six

fifti siks

91

Ninety-one

naynti van

22

Twenty-two

tıventi tu

57

Fifty-seven

fifti sevın

92

Ninety-two

naynti tu

23

Twenty-three

tıventi tıri

58

Fifty-eight

fifti eyt

93

Ninety-three

naynti tıri

24

Twenty-four

tıventi for

59

Fifty-nine

fifti nayn

94

Ninety-four

naynti for

25

Twenty-five

tıventi fayf

60

Sixty

siksti

95

Ninety-five

naynti fayf

26

Twenty-six

tıventi six

61

Sixty-one

siksti van

96

Ninety-six

naynti siks

27

Twenty-seven

tıventi seven

62

Sixty-two

siksti tu

97

Ninety-seven

naynti sevın

28

Twenty-eight

tıventi eyt

63

Sixty-three

siksti tıri

98

Ninety-eight

naynti eyt

29

Twenty-nine

tıventi nayn

64

Sixty-four

siksti for

99

Ninety-nine

naynti nayn

30

Thirty

törti

65

Sixty-five

siksti fayf

100

one-hundred

van handırıd (e handırıd)

31

Thirty-one

törti van

66

Sixty-six

siksti siks

101

Hundred-one

handırıd van

32

Thirty-two

törti tu

67

Sixty-seven

siksti sevın

102

Hundred-two

handırıd tu

33

Thirty-three

törti tıri

68

Sixty-eight

siksti eyt

103

Hundred-three

handırıd tıri

34

Thirty-four

törti for

69

Sixty-nine

siksti nayn

104

Hundred-four

handırıd for

Şimdide sıra sayıları  öğrenelim.

 

1st

First

11th

Eleventh

30th

Thirtieth

2nd

Second

12th

Twelfth

40th

Fortieth

3rd

Third

13th

Thirteenth

50th

Fiftieth

4th

Fourth

14th

Fourteenth

60th

Sixtieth

5th

Fifth

15th

Fifteenth

70th

Seventieth

6th

Sixth

16th

Sixteenth

80th

Eightieth

7th

Seventh

17th

Seventeenth

90th

Ninetieth

8th

Eighth

18th

Eighteenth

100th

Hundredth

9th

Ninth

19th

Nineteenth

1000th

Thousandth

10th

Tenth

20th

Twentieth

1.000.000th

Millionth

Rakamlarla yazarken tıpkı bir üslü sayı gibi rakamların üzerinde harfler var. Bu harfle,  sıralama sayısının son iki harfi. Yani rakamın üzerine sıralama sayısının son iki harfi getiriyoruz.

ÖRNEKLER / EXAMPLES

 

1st → First 

2nd → Second 

3rd → Third

İlk üç sıralama sayısının ardından gelenler biraz daha kolay. -inci, -ıncı, -uncu anlamını vermek için ilk üç sıralama sayısını takip eden sayılara -th eki getiriyoruz. Tabii ki bazı istisnai durumlar var.

1) İlk üçün ardından gelen rakamları sıra sayısına dönüştürmek için önce sayma sayısı olarak söylüyor ve ardından -th ekini getiriyoruz.

4th → Fourth 

Gördüğünüz gibi normal sayma sayısı olan Dört (Four) yazdık ve -inci, -ıncı anlamı vermek için -th ekini getirerek dördüncü demiş olduk.

2) Tabloya bakarken dikkatini çekmiştir belki, sonu -ve ile FiveTwelve sayılarına -th getirildiğinde –ve son ekleri -f harfine dönüşüyor. 

Five → Fifth

Twelve → Twelfth

3) Dikkat etmemiz gereken bir diğer sıra sayısı da sekizinci anlamına gelen eighth. Sekiz (eight) zaten -t harfiyle bittiği için -th ekini getirirken yeniden -t eklemeden sadece -h getirerek sekizinci sayısını elde ediyoruz.

Eight → Eighth

4) Dokuzuncu derken de dokuzun(nine) sonundaki -e düşerek -th getiriliyor. 

Nine → Nineth

5) Sonu -y harfi ile biten rakamlarda ise, -y düşer ve –ieth eklenerek sıralama sayısına dönüştürülmüş olur. Bu 20 sayısında ve devamındaki onluklarda görülür.

Twenty → Twentieth

Thirty → Thirtieth

6) Onlukların arasında kalan rakamları ise, aynı Türkçedeki gibi ilk kısmı sayma sayısı ikinci bölümü ise sıra sayısı şeklinde ifade edilir. Yirmi birinci sayısına bakalım:

21st Twenty first → 21. Yirmi birinci 

32nd Thirty second → 32. Otuz ikinci

43rd Forty third → 43. Kırk üçüncü

54th Fifty fourth → 54. Elli dördüncü

87th Eighty seventh → 87. Seksen yedinci 

123rd One hundred twenty third →123. Yüz yirmi üçüncü

2468th Two thousand four hundred sixty eighth → 2468. İki bin altı yüz altmış sekizinci

Şimdi bir de sıra sayılarının kullanımına bakalım:

 

KULLANIMI / USING

 

I live on the second floor of this building.

Bu binanın ikinci katında oturuyorum.

the fifteenth of February / 15 Şubat

March the sixteenth / 16 Mart

This is the third sandwich I’ve eaten today.

Bu bugün yediğim üçüncü sandviç.

That’s my first project.

O benim ilk projem.

He finished in sixth place. Altıncı sıralamada bitirdi.

She is sitting in the second row.  İkinci sırada oturuyor.

They are celebrating their twenty fifth anniversary.

The old man died on his eighty eighth birthday.

That was my second accident this month.

It’s his twenty first birthday.