Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Ekonomi / İktisat


Ekonomi / İktisat En Kısa Tanımı Nedir?

Ekonomi / İktisat:

Mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimini inceleyen sosyal bilimdir.

Mikroekonomi: Bireyler ve piyasalar, bunların etkileşimleri ve etkileşimlerin sonuçları da dahil olmak üzere ekonomideki temel unsurlar olarak görülen şeyleri analiz eden bir alandır. Bireysel aracılar arasında örneğin hane halkı, firmalar, alıcılar ve satıcılar yer alabilir.

Makroekonomi: üretim, tüketim, tasarruf ve yatırımın etkileşim içinde olduğu bir sistem olarak ekonomiyi ve onu etkileyen faktörleri analiz eder, emek, sermaye ve toprak kaynaklarının istihdamı, para birimi enflasyonu, ekonomik büyüme ve bu unsurlar üzerinde etkisi olan kamu politikaları.