Call: 0123456789 | Email: info@example.com

SANAT NEDİR?


SANAT NEDİR?
İnsanlık tarihinin her döneminde
karşılaştığımız sanat, insanın kendini
ifade etme yollarından biridir. Başka bir
deyişle, bir duygunun, düşüncenin veya
güzelliğin ifade edilme yöntemidir.
Doğa, sanatçının yorumuyla güzelleşir.
Sanat; tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar sürüp gelmiş ve
zaman içinde sayısız değişiklikler göstermiştir
İlk sanat eserlerinin ortaya çıkışı, ihtiyaçları karşılamak amacıyladır. Biz; ihtiyacı
karşılamak amacıyla yapılmış nesneleri, objeleri bugün o dönemin sanat eseri olarak
değerlendiriyoruz.
Kısacası sanat; bir duygunun, düşüncenin, izlenimin çeşitli yöntemler ve malzemelerle üretilip, aktarılmasıdır