Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ingilizcede to be fiil (am-is-are) 5.Ders


Bence temel ingilizce öğrenirken yani ingilizceye girişte (To Be) fiili 5.sıradadır.Çok basit olduğu sizi aldatmasın bu konuyu iyi kavrayan ingilizceyi konuşmaya başlıyor. Dersi sesli olarak yandaki youtube kanalımıza ücretsiz abone olarakta videoları izleyerekte geliştirilebir.

Dersi Sesli Olarak Dinlemek için Tıkla!!

İngilizce de To Be Fiili

To Be = am is are

Türkçe’de anlamı “olmak” olan “to be” fiili, İngilizce isim ve sıfat cümlelerinde fiil, Fiille  kullanıldığında ise yardımcı fiil görevini görür. İsim cümleleri bir eylem belirtmeyen sadece özneyi betimleyen cümlelerdir.Fiille kulanıldığında fiilin sonuna -ing eklenir.Şimdi yapılan ve yapmaya devam eden zamanlar için kullanılır (coming,doing,working ….vb.)

 

To Be = am is are

Olumlu / Positive                

i       am (I’m)      benim                       

he    is (he’s)        O dur (eril)

she  is (she’s)      O dur (dişil)

it      is (it’s)          O dur (nötr)

we   are (we’re)    biziz

you  are (you’re)   sensin-sizsiniz

they are (they’re) onlardırlar

örnekler:

I am cold. I’m 30 years old.

Ben üşüyorum. Ben 30 yaşımdayım.

 

My sister is 26 years old. She’s a doctor.

Kız kardeşim 26 yaşında. O bir doktordur.

 

My brother is 28. He’s very tall.

Erkek kardeşim 28 yaşında. O uzun boyludur.

 

It is 10 o’clock. You are late again.

Saat 10:00. Sen yine geç kaldın.

 

Mary and I are very good friends. We are doctors.

Mary ve Ben iyi arkadaşız. Biz doktoruz.

 

                

To Be = am is are

Olumsuz / Negative              

I        am not  (I’m not)    Ben değilim

he     is  not (He’s not)     O değil (eril)            he isn’t

she   is  not (She’s not)    O değil (dişil)          she isn’t

it      are not (it’s not)       O değil (nötr)         it isn’t

We   are not (we’re not)    biz değiliz              we aren’t

you  are not (you’re  not)  sen-siz değilsiniz   you aren’t

they are not (they’re not)  Onlar değiller        they aren’t

 

örnekler:

I am not cold. I’m not 30 years old.

Ben üşümüyorum. Ben 30 yaşımda değilim .

 

My sister is not 26 years old. She’s not a doctor.

Kız kardeşim 26 yaşında değil. O bir doktor değil.

 

My brother isn’t 28. He’s not very tall.

Erkek kardeşim 28 yaşında değil. O uzun boylu değil.

 

It is not 10 o’clock. You aren’t late again.

Saat 10 değil. Sen yine geç kalmadın.

 

Mary and I are not very good friends. We are not doctors.

Mary ve Ben iyi arkadaş değiliz. Biz doktor değiliz.

 

I am not tired and I’m not hungry too.

Ben yorgunum değilim ve açta değilim.

 

Jim isn’t interested in politics.

Jim politikayla ilgilenmiyor.

 

Jane isn’t at home at the moment. She’s at work too.

Jane şu anda evde değil. O işte de değil.

 

Those people aren’t English. They aren’t American too.

Bu insanlar İngiliz değiller. Onlar Amerikalı da dağiller.

 

To Be = am is are

Soru / Questions            

am-is-are başa getirilerek soru yapılır                            

am  I ?      ben miyim?

is    he ?   o mudur? 

is    she ? o mudur?

is    it ?     o mudur?

are we?    bizmiyiz? 

are you?   sen-siz misiniz?

are they?  onlar mıdırlar?

 

Örnekler:

Is your brother at home? No,he is out.

Kardeşin evde mi? Hayır,dışarıda.

 

Is it cold in your room? No,my room is warm.

Odanın içi soğuk mı? Hayır,odam sıcak.

 

Are books expensive in your country? Yes,they are.

Şehrinizde kitaplar pahalımı? Evet,pahalıdırlar.

 

Am I late? No,you aren’t.

Geç kaldım mı? Hayır,kalmadın.

 

Are you tired? No,I am not.

Yorgun musun? Hayır,değilim.

 

Are you hungry? Yes,I am.

Aç mısın? Evet,açım.

 

Is this seat free? Yes,it is.

Bu koltuk boş mu? Evet,boş.

 

Are these your shoos? Yes,they are.

Bunlar  ayakkabıların mı? Evet,Benim.

 

 

Are we English? No,we are not.

Biz İngiliz miyiz? Hayır,değiliz.

 

To Be = am is are

Fiille kullanımı / With Verbs            

am-is-are  fiil+ing. Eki eklenir.(burada yardımcı fiildir)                            

I      am    coming geliyorum.

he    is     coming geliyor.

she  is     coming geliyor.

İt     is     coming geliyor.

We   are  coming geliyoruz.

You   are coming geliyorsun-geliyorsunuz

They are coming geliyorlar

 

Örnekler:

Are you feeling okay?

Sen iyi hissediyor musun kendini?

 

Is it raining?Yes, it is.

Yağmur mu yağıyor? Evet,yağıyor.

 

Why are you wearing a coat? It’s not cold today.

Neden palto giyiyorsun? Bugün soğuk değil.

 

What’s Jim doing? He is cooking dinner.

Jim ne yapıyor? yemek pişiriyor.

 

What are the Children doing? They are playing in the garden.

Çocuklar ne yapıyorlar? Onlar bahçede oynuyorlar.

 

Are you listening to the radio? Yes,we are.

Radyo dinliyormusunuz? Evet, dinliyoruz.

 

She is eating. She isn’t reading.

O yemek yiyiyor.O okumuyor.

 

I am working. I am not reading a book.

Ben çalışıyorum.Ben bir kitap okumuyorum.

 

They are playing Football now.

Onlar şimdi futbol oynuyorlar.

 

Soru ve İşaret kelimeleriyle Kullanımı

That’s    == That is

That’s very kind of you. Çok naziksiniz.

 

There’s  == There is

There’s George. George orda.

 

Here’s      == Here is

Yes,here’s. Evet,Burası.

What’s  == What is

What’s the time? Saat kaç?

 

Who’s   == Who is

Who’s that man? Kim bu adam?

 

Where’s == Where is

Where’s jill? Jill nerde?

 

How’s     == How is

How’s your father? Baban nasıl?