Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ingilizcede Meslekler / Professions


meslekler1

Aşağıda Mesleklerin Listesi Türkçe Okunuşuyla Yer Almaktadır.

Ama ondan önce İngilizcede meslekler nasıl sorulur ve Cevaplanır bir kaç örnekle öğrenelim.

What is your profession? Mesleginiz Nedir? Mesleğin Nedir?

My profession is cashier. Benim mesleğim Kasiyerlik.

Where do you work? Nerede Çalışıyorsun?

I am working in marketBen markette çalışıyorum.

What’s your job? İşin Nedir?

I work as a project managerBen proje müdürü olarak çalışıyorum.

What’s your occupation? Meşkuliyetin Nedir?

I am a cashier. Ben kasiyerim.

What do you do? Ne iş yapıyorsunuz?

What do you do for a living? Geçimini sağlamak için Ne yaparsın?
İngilizcesi
Anlamı
Okunuşu

Accountant

Muhasebeci

E-kaun-tınt

Acrobat

Akrobat, Cambaz

Ek-ro-bat

Actor /Actress

Erkek Oyuncu/Kadın Oyuncu

Ek-tır/Ek-tı-ris

Actuary

Katip

Ek-çu-a-ri

Administrator

Yönetici

Ed-mi-nis-tı-rey-tır

Advertiser

Reklamcı

Ed-vır-tay-zır

Advocate

Avukat

Ed-vo-kat

Agent

Temsilci, Vekil

Ey-cınt

Air Traffic Controller

Hava Trafiği Kontrol Memuru

Ey-ır Tı-ra-fik Kon-tu-ro-lır

Alchemist

Simyacı, Simyager

Al-ke-mist

Ambassador

Elçi

Em-bes-sı-dır

Analyst

Analizci

E-nı-list

Anchorman

Haber Sunucusu

En-kır-men

Anesthetist

Anestezi Uzmanı

E-nıs-te-tist

Angler

Balık Avlayıcısı

Eng-lır

Announcer

Sunucu, Spiker

E-naun-sır

Anthropologist

İnsan Bilimci, Antropolog

En-tı-ro-po-lo-jist

Apprentice

Çırak

Ep-rın-tis

Arbitrator

Ara Bulucu, Hakem

Ar-bit-rey-tır

Archaeologist

Arkeolop

Ar-ke-o-lo-jist

Architect

Mimar

Ar-ki-tekt

Art Director

Sanat Yönetmeni

Art Day-rek-tır