Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Kısa sap bağlama Akort etme, La karar, Si karar, Do karar ve Re karar


Akort: Telli çalgıların doğru ses vermesi için yapılan ayar demektir. Notaların doğru ve uyum içine çıkarması için yapılan ayarlamadır.

Dersi Sesli olarak yandaki YouTube kanalınden izleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Kısa sap bağlamada Kararlar

La Karar

La  / A (Üst tel)

Sol / G (Orta tel)

Re  / D (Alt tel)

Sİ Karar

Si / B (Üst tel)

La / A (Orta tel)

Mi / E (Alt tel)

Do Karar

Do / C (Üst tel)

Si   / B bemol (Orta tel)

Fa  / F (Alt tel)

Re Karar

Re  / D (Üst tel)

Do  / C (Orta tel)

Sol / G (Alt tel)