Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Müzik

MÜZİKTE NOTALAR

Natalar hakkında genel bilgi

Bağlama ve Sazda Notaları Bulma

Kısa sap ve uzun sap bağlamada notaları bulmanın En kolay yolu.

Kısa Sap bağlama

kısa Sap bağlamada Akort etme ,La karar, Si karar, Do karar ve Re karar Nasıl yapılır.